Hội thảo đánh giá tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2020
17/09/02018 11:07

Hình ảnh tại hội thảo

Tọa đàm khu kinh tế