Hội thảo ICBF 2021

25/08/2021 09:25

Tiếp nối thành công mang lại tiếng vang cho IBR nói riêng và UEH nói chung. Sau Hội thảo ICBF 2020, Viện Nghiên cứu kinh doanh tiếp tục nhận nhiệm vụ chủ trì cho Hội thảo “International Conference on Business and Finance 2021". Với mong muốn tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu trao đổi chuyên môn học thuật và tạo điều kiện công bố quốc tế đến gần hơn đối với các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, Ban tổ chức Hội thảo ICBF 2021 kính mời sự tham gia viết bài của tất cả các nhà nghiên cứu và học giả Việt Nam và quốc tế.

Back to Top