VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THAM GIA NGHIÊN CỨU KHUNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

09/01/2023 09:51

Thực hiện của trương hiện đại hóa công tác quản lý, từ mấy năm nay, tại Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã thành lập Trung tâm thông tin điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặt trong cơ cấu của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP, trực tiếp do TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký biên tập VPCP, phụ trách Trung tâm. TS Nguyễn Quang Tùng cũng là ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Sử dụng điện, cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững trong nền kinh tế Việt Nam

06/12/2021 10:25

Tiêu thụ năng lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích cung cầu sản phẩm, là yếu tố đầu vào quan trọng trong quá trình hình thành của bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào. Công cụ phù hợp nhất để cho phép người ta theo dõi dòng năng lượng thông qua nền kinh tế thường là phân tích dựa trên hệ thống đầu vào - đầu ra, John Peet (5) vào năm 1993 trong nghiên cứu đề xuất Phân tích năng lượng đầu vào - đầu ra.

Thảo luận Toán học về Mối quan hệ giữa SUT và SIOT

06/12/2021 10:25

1. Hiệp hội Kinh tế lượng và Nghiên cứu Môi trường Khu vực (VÙNG), Việt Nam 2. Trường Kinh doanh và Công nghệ FPT (FSB), Đại học FPT, Việt Nam Phóng viên: Ngọc Quang Phạm, Trường Kinh doanh và Công nghệ FPT (FSB), Đại học FPT, Khối C, Tòa nhà VAS-FSB, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm , Hà Nội, Việt Nam. ĐT: 84-90-433-1656.

Journal of Social and Political Sciences (Lê Xuân Ba)

14/09/2021 10:28

Ba, Le Xuan. (2021), The State’s Orientation Towards the Integration of Human Resource So That Vietnamese People Can Work Everywhere. In: Journal of Social and Political Sciences, Vol.4, No.3, 131-141. ISSN 2615-3718 DOI: 10.31014/aior.1991.04.03.309 The online version of this article can be found at: https://www.asianinstituteofresearch.org/

So sánh cấu trúc kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và Trung Quốc

27/08/2021 10:29

Trong những năm gần đây, phân tích quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Trong Quốc cho thấy tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Hoa Kỳ trong tổng xuất khẩu hàng hóa tăng từ 19,7% năm 2010 lên 23,2% năm 2019, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc cũng tăng từ 10,7% năm 2010 lên 15,7% năm 2019; tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa trong tổng nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ chỉ tăng từ 4,4% năm 2010 lên 5,7% năm 2019 (tăng 1,3 điểm phần trăm), trong khi tỷ trọng này với Trung Quốc tăng từ 23,8% năm 2010 lên 29,8% năm 2019 (tăng 6 điểm phần trăm).

Sáng tạo con đường phát triển của Việt Nam

27/08/2021 06:26

Trong các bài nói và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm 1920, Người đã nhấn mạnh đặc thù của các nước nhược tiểu châu Á, có thể tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc trước cả cách mạng vô sản ở “chính quốc”.

Income Multipliers In Input – Output Analysis: Case Of Vietnam

26/08/2021 10:30

Abstract— The question arises as to which income group will benefit from GDP growth? This paper assesses the success or failure of Vietnam's economic policy through an input - output analysis, the research estimates the spread of final demand to type of income. It proposes some ideas for adjusting macroeconomic policies. In this article, value added is divided into income groups such as: Income of labor groups (labors in the state enterprises; labors in the non-state enterprises and in the FDI sector); operating surplus of state-owned enterprises; operating surplus of non-state sector and operating surplus of FDI sector.

An Approach to Economics-Environmental Relations from Expanding the Input-Output System

25/08/2021 10:44

In the last few decades, the relationship between economy and environment has become the concern of many scholars, there have been many studies linking economic development and environmental pollution. Even the United Nations has introduced an economic-environmental linkage framework such as System of Environmental-Economics Accounts (SEEA) that is compatible with the System of National Accounts (SNA). This study attempts to provide a theoretical framework based on Miyazawa’s ideas on interregional model and demographic-economic model in order to improve the integration between economy and waste

Vietnam Economic Issue: Looking from Enterprise Sector, Export and Import Situations

25/08/2021 10:41

Abstract: At first glance, Vietnam has relatively high growth rate in the region and in the world, the average growth in the period of 2011 - 2018 is about 6.2%. As soon as the Covid 19 pandemic became active, causing most countries to have a negative GDP growth rate, but Vietnam's GDP growth in the first quarter was still 3.82%. This study tried to describe the situation in the context of the current economic situation in Viet Nam through the production results of the enterprise sector, import and export. The study used official data sources from Vietnam General Statistics Office.

Analysis of inter-country trade flows based on input - output model between Vietnam - EU - China and the United States

24/08/2021 22:19

Abstract: In recent years, the balance of trade in goods (Goods) of Vietnam has always been in surplus after many years, the balance is always in deficit. Many comments were thrilled for that achievement? The study attempts to estimate how the trade flows between the four countries induce to output, value added of each country?

Back to Top