Hội KHKTVN yêu cầu Trường làm đúng quy định chuyển đổi, bảo vệ quyền của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam
31/10/02021 10:26

Hội KHKTVN yêu cầu Trường làm đúng quy định chuyển đổi, bảo vệ quyền của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, các thành viên sáng lập và các người có liên quan, tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ Trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận như đã làm suốt 25 năm, thẻ hiện ý chí của toàn thể cán bộ nhân viên của Trường và những người có liên quan