Giới thiệu tác giả Đào Xuân Sâm
08/05/02018 15:21

Ông Đào Xuân Sâm sinh năm 1925, quê Mỹ Đức, Hà Nội. Ông là nhà giáo – nhà khoa học, đã có hơn 50 năm tuổi nghề. Từ năm 1950 Ông đã giảng dạy chính trị tại Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam. Năm 1961 Ông tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kinh tế công nghiệp. Trong hơn 50 năm liên tục từ 1961, Ông làm nghiên cứu, giảng dạy với cương vị trưởng khoa hoặc bộ môn kinh tế trong nhiều trường đại học công, trường Đảng, đại học dân lập. Cũng trong 50 năm ấy, đã liên tục được cơ quan của Trung ương Đảng và Nhà nước sử dụng làm nghiên cứu tư vấn. Ông là Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và thành viên của Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

            Tại khoa Quản lý kinh tế, học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ông giữ chức vụ: Phó trưởng khoa từ năm 1977, trưởng khoa từ 1981 đến 1990, Chủ tịch Hội đồng khoa học từ 1981 đến 1994, cộng tác viên từ 1994.

            Trên 20 năm gắn bó với Khoa Quản lý kinh tế là thời kỳ Ông có hoạt động khoa học và tư vấn sôi nổi nhất, đã công bố trên 100 bài và sách nghiên cứu. Đặc điểm chung và nổi bật của những bài và sách nghiên cứu đó là đề cập khía cạnh đổi mới tư duy, chủ yếu là tư duy kinh tế. Từ đó đã có đóng góp thiết thực vào quá trình đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta. Nhiều bài và sách nghiên cứu của Ông được đông đảo đồng nghiệp, học viên và người làm công tác quan tâm tìm đọc tham khảo.

            Năm 1992, Ông được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được Học viện chứng nhận đạt thành tích khoa học loại xuất sắc trong giai đoạn 1986 – 1991.

 Đào Xuân Sâm nhiều năm là ủy viên Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt nam, đóng góp cho hoạt động khoa học của Hội và đất nước.

Để góp phần tôn vinh một nhà khoa học đã có đóng góp cho công cuộc đổi mới ở nước ta, Hội Khoa học Kinh tế Việt nam và Viện nghiên cứu phát triển Việt Nam VIDERI xin trân trọng giới thiệu các bài viết đã dược công bố của Ông qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn khởi đầu đổi mới từ những năm 1985 đến nay trong hai tập sách. Tập 1 gần 400 trang là các bài viết đã công bố từ năm đầu đổi mới 1985-1991. Tập 2 gần 400 trang tiếp theo là các bài viết đã cống bố sau đó. Cả hai tập sách này được Ông chọn có tên chung rất khiêm tốn là "Viết theo dòng đổi mới", phản ánh các suy tư, chiêm nghiệm và dự báo của nhà khoa học cùng thời cuộc. Đồng thời, nhưng ai đã trải qua những năm tháng hào hùng đó cùng dân tộc đều có thể nhận thấy cuốn sách chưa đựng nhiều dự báo sớm của một nhà lý luận bám sát thực tiễn, đồng thời là nhà cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, khi đọc lại sau hàng chục năm vẫn thấy rất thời sự và nhiều điểm đã được thực tiễn kiểm nghiệm rất chuẩn xác.

Hội Khoa học Kinh tế Việt nam và Viện Nghiên cứu phát triển Việt nam của Hội xin trân trọng giới thiệu.  

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VIDERI